Uncategorized

Business model canvas

The buisness model canvas (BMC) av Osterwalder og Pigneur 2009 er et populært rammeverk for å forstå forretningsmodeller. Det går i hovedsak ut på å visualisere forretningsmodeller, slik at de skal være lette å lese. Mange bruker det for å engasjere nye kunder eller interessenter, og det er en enkel og grei måte å vise fram hvordan bedriften er i korte trekk. I mange tilfeller kan det derimot bli for lite detaljert og ikke konkretisert nok. Både store og små, nyere og eldre bedrifter kan bruke dette rammeverket, og det er svært lett og oversiktlig å utforme. Modellen viser en helhetlig oversikt over 9 forskjellige punkter som alle forretningsmodeller bør inneholde. De skal fungere som hjelpemidler til å se muligheter for bedriften, og hvordan man kan bli bedre. BMC gir oversikt over kunder, kanaler, relasjoner, resurser, aktiviteter og økonomi – alt som er med på å forme en bedrift. De første fem punktene representerer det som bringer inntekter til bedriften, mens de resterende punktene representerer det som viser seg å være utgifter for bedriften.

 1. Kundesegmenter:
 2. Handler om hvem bedriften skal levere verdiløftet sitt til. Enhver bedrift betjener ett eller fler kundesegmenter, og da må bedriften vite hvem disse er.
 3. Verdiløfte:
 4. Handler om hvilket verdiløfte bedriften tilbyr kundene og hvilket behov de tilfredsstiller. Dette kan være en form for service, pris, plass, eller kvalitet på et design eller en opplevelse. Bedriften må da finne ut hva slags verdi de tilbyr kunden, hvilke kundeproblemer bedriften løser og hvilke behov som tilfredsstilles.
 5. Kanaler:
 6. Verdiløftet til kunden blir levert gjennom kommunikasjon, distribusjon og salgskanaler. Gjennom disse kanalene skal kunden være klar over hva som bli levert. Det må være tydelig hva verdiløftet er, og det må bli tydelig levert både gjennom og etter opplevelsen. Bedriften må derfor spesifisere hvilke kanaler kunden ønsker å bli truffet på (f.eks. digitalt eller fysisk). Men hvordan gjør man det? Hvordan er bedriftens kanaler integrert? Hvilke kanaler fungerer best? Hvilke er mest effektive? Og hvordan integrerer man dem med kunders holdning og vaner? Kommunikasjonen gjøres som oftest digitalt. Distribusjon er derimot en annen sak, og ofte mer komplisert – her er den beste måten å levere verdiløftet fysisk, slik at selgeren lett kan overbevise kjøperen om å gjennomføre en handel. Til dette ligger det også negative aspekter i at det er flere kostnader ved å selge varene fysisk, med flere ledd og ressurser enn for eksempel ved salg via en hjemmeside.
 7. Kunderelasjoner:
 8. Handler om hvordan bygge kunderelasjoner; enten 100% manuelt eller helt automatisk. Dette kan skje på flere forskjellige måter:
  1. Enten ved kontaktpunkt med en ansatt, eller representant; som f.eks. at noen alltid går til samme frisør.
  1. Co-creation: prosesser skjer i samarbeid med kunden, der kunden er med på å utvikle produkter skreddersydd deres behov.
  1. Lukkede samfunn (community): bedriften kan tilby et partnerskap med kunden gjennom et online samfunn hvor de kan dele opplevelser og kunnskap med hverandre og organisasjonen.
  1. Personlige assistanse: direkte kontakt med en ansatt etter et kjøp slik som å f.eks. kunne ringe eller prate med en ansatt dersom det skulle være noe feil eller mangler ved det man kjøpte.
  1. Selvbetjening: gi kundene informasjon og tilgang til å hjelpe seg selv. Som f.eks. i matbutikker og dagligvareforretninger. Tilsvarende tjenester finnes i reiselivsbransjen, der folk kan sjekke inn eller bestille billetter på mobil og ikke i skranken på flyplassen eller togstasjonen.
  1. Automatisk servering: er en form for selvbetjening, som når man kjøper flybillett og plotter inn avreisested og destinasjon, hvorpå nettsiden eller appen foreslår ulike alternativer.

I møte med de beslutninger som må tas rundt ovennevnte punker må bedriften dessuten finne ut av hva slags kundeforhold forventer kunden av oss? Hva slags relasjoner har vi allerede? Hvilken påvirkning har dette på kostnader? Hvordan er kunderelasjonene integrert i resten av forretningsplanen?

 • Inntektsstrøm:
 • Inntektsstrømmen representerer pengene en organisasjon genererer fra hvert av kundesegmentene. Hvilken verdi er kundene våre egentlig villig til å betale for? Hva betaler de for nå? Hvordan betaler de nå, hvordan vil de betale i fremtiden?
 • Resurser:
 • For å være konkurransedyktig må man sørge for at sitt verdiløfte er mer attraktivt enn øvrig markedskonkurranse, og dermed bygge en solid relasjon med målgruppen sin. Ressursene kan være fysiske, økonomiske, intellektuelle og menneskelige resurser. Det er derfor viktig å beslutte hvilke ressurser som trengs for å levere kundeløftet for å kunne levere både før, gjennom og etter kjøp.
 • Kjerneaktiviteter:
 • Handler om hvilke aktiviteter som er relevant for å levere kundeløftet, hvilke aktiviteter som er nødvendig for distribusjonskanalene, hvilke aktiviteter som er nødvendig for kunderelasjonene og hvilke aktiviteter er nødvendig for å oppnå inntektsstrøm.
 • Partnere:
 • De organisasjonene eller bedriftene vi har valgt å jobbe med for å optimalisere forretningsmodellen. Essensen her ligger i å redusere risiko, og øke inntektsstrømmen. Det er derfor viktig å spørre seg hva gjør partnerne for oss, hva får vi av dem
 • Kostnader: 
 • Alle elementene i BMC-modellen kommer til en pris. Man må derfor finne ut hva som er viktigst å rette pengene og ressursene sine mot, og kartlegge hvilke ressurser og aktiviteter som er dyrest og hvilke aktiviteter som er mest kapitalkrevende. Ved å bruke digital markedsføring kan man spre inn masse penger.

Kilder:

https://www.businessmodelsinc.com/about-bmi/tools/business-model-canvas/

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/

Visser, Marjolein, Berend Sikkenga, og Mike Berry. 2018. Digital marketing fundamentals.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *