• Uncategorized

  Oatly på sosiale medier

  Akkurat som de to siste blogginnleggene vil dette også handle om Oatly. Men i dette blogginnlegget skal vi gå nærmere inn på hvordan Oatly benytter seg av sosiale medier, og hvordan man kan bruke sosiale medier til å påvirke holdning og atferdsendring hos målgruppen. Oatly er en veldig moderne og kul(finne et annet ord for dette) bedrift, derav veldig aktive og flinke på sosiale medier. Slik som det er kjent for oss, finner vi oatly på nesten alle de største sosiale mediene; twitter, instagram, facebook og youtube. SoMe I dag er sosiale medier mye mer enn det var for bare noen år tilbake. I dag er sosiale medier også en…

 • Uncategorized

  Oatly’s markedsføringsstrategi

  I forrige blogginnlegg forklarte vi at vi hadde valg å ta for oss Oatly som en bedrift til eksamens oppgaven i den modulen vi nettopp har vært igjennom. Som nevnt tidligere er Oatly en bedrift som produserer alternativer til forskjellige melkeprodukter, basert på havre. Det ble også nevnt at Oatly har eksistert en god stund men at de ikke har blitt kjent før de siste årene.  I dette innlegget vil vi gå nærmere inn på markedsstrategien til Oatly og hvordan de kommuniserer sitt budskap til målgruppen. Leken tone Oatly’s markedsføringsstrategi er basert på en veldig dirkete og leken tone. De skriver og snakker rett fra levra og legger ikke skjul…

 • Uncategorized

  Hvilke tiltak gjør Oatly for å stoppe klimaendringene

  Vi er i gang med andre modul av fordypningsemnet “Digital markedsføring”. Modul 2 tar for seg sosiale kommunikasjon med/i et bærekraftsperspektiv, et interessant og engasjerende tema. Vi skal gå i gjennom FN´s bærekraftsmål der vi velger en bedrift eller organisasjon og diskuterer hvilke mål som er aktuelle for bedriften/organisasjonen. Gruppen består av to stk, Anneline og meg. Vi har valgt å ta utgangspunkt i bedriften Oatly og bærekraftsmål 13 – stoppe klimaendringene og delmålet 13.3 – Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette. Hvem er Oatly? Oatly er et…