Uncategorized

Growth Hacking

Denne uken har vi fått i oppgave å skrive om Growth hacking; hva det er, hvordan det fungerer, og hvorfor det er så kult som det er.

Hva er Growth hacking?

Sean Ellis er mannen bak begrepet, growth hacking som ble etablert i 2010. Growth hacking er på mange måte svært komplekst; det er et tankesett, en metode, og en strategi som i hovedsak fokuserer på vekst og hvordan skaffe så mange kunder som mulig, så fort som mulig. Av den grunn fungerer growth hacking i de fleste tilfeller som et verktøy i startfasen hos mange bedrifter, særlig fordi det er kostnadseffektivt, og fordi det rent praktisk gir mening å ha et intensivt fokus på vekst i en oppstartsfase. Det sagt, brukes ikke growth hacking utelukkende i oppstartsfasen – det kan likeledes tas i bruk av en allerede veletablert bedrift. Growth hacking er fagfelt der markedsføring, data og teknologi smelter sammen. Det handler om å gjøre eksperimenter med mål om å øke veksten i antall kunder basert på data og analyser, isteden for å ta avgjørelser og bygge strategier basert på impuls og magefølelsen. Med dette i mente, sikrer dermed growth hacking at beslutningene som tas er forankret i data – en objektiv gjengivelse av virkeligheten fremfor subjektive forestillinger av hvordan virkeligheten fremstår.

Bildet tatt fra pixabay

Hva skiller growth hacking fra tradisjonell markedsføring?

En growth hacker er nødt til å ha mye kunnskap og ferdigheter innenfor mange forskjellige fagfelt. Mange tror kanskje at growth hacking og markedsføring er en og samme sak, men der tar man feil. En markedsførers oppgave er å markedsføre et produkt eller tjeneste ut til markedet og dermed oppnå salg ved hjelp av nettopp god markedsføring. En markedsfører ser derfor kun på hvordan de kan få merkevaren deres ut til publikum, for eksempel gjennom flere følgere på nettsiden deres. En growth hacker derimot, ser mer på hvor det største vekstpotensialet ligger. Hva er da forskjellen på en growth hacker og en tradisjonell markedsfører? Jo, en markedsfører er ikke like involvert i produktet fra starten av; dersom deres markedsføringsstrategi ikke fungerer er det lett for dem å skylde på produktet og si at det er der feilen ligger.

På den andre siden vil growth hackeren, som har vært med fra starten av, lettere kunne lete i datagrunnlaget og slik finne kilden til problemet.

Bildet tatt fra unsplash

En growth hacker er ikke en tradisjonell markedsfører som kun fokuserer på å få produkter og tjenester solgt. En growth hackers kunnskap strekker seg langt forbi salg. De har mye kunnskap innenfor mange forskjellige områder, nettopp fordi de må ha muligheten til å gjøre det som må til for å skape vekst. Særlig står kunnskap innen data og analyse sentralt, all den tid dette er den eneste måten en growth hacker kan søke etter problemer og utarbeide forslag til hvordan de kan løses. Derfor er en growth hacker også avhengig av en stor kreativ kapasitet for å kunne komme opp med innovative løsninger på analytiske og «tørre» problemer. Likeledes må de også besitte de tekniske ferdighetene som behøves for å bringe disse løsningene til realitet. Det er derfor lett å innse at det er svært få innehar alle de ovennevnte egenskapene, og dermed har det som kreves for å bli growth hackers.

Til forskjell fra en markedsfører som i mange tilfeller vil gå mer metodisk til verks, må en growth hacker være mer eksperimentell; han eller hun tester et mangfold av muligheter for å finne hvilken retning som fungerer best. Nå til dags kan vi omtrent måle alt som skjer på en nettside – det finnes utallige forskjellige verktøy som lar oss måle hvor kunden starter og hvor de ender. For å bruke denne kundedataen, tar growth hackeren i bruk sine tekniske ferdigheter analytiske verktøy innen områder som programmering og automatiseringer. I en forretningsverden som bare blir mer og mer kompetitiv, og med et større og større fokus på datadrevne beslutninger, vil de som evner å tilpasse seg best være de som overlever konkurransesituasjonen. Growth hacking står helt sentralt i denne tilpasningsevnen, fordi det i så stor grad dreier seg rundt data og analyse. Allikevel er det viktig å bemerke seg at den growth hacker ikke skal distansere seg fullstendig i fra produktet eller tjeneste det forsøkes å skape vekst for. Growth hackeren må blant annet også ta hensyn til oppbevaring av aktive kunder. Derfor skal ikke en growth hacker utelukkende drive med data og analyse, men bør like mye være involvert i produktet og alle dets faser.

Bildet tatt fra unsplash

I dette kurset blir vi egentlig utdannet til å bli små growth hackers alle sammen. Som nevnt tidligere, er det ikke overflod av growth hackers i markedet per nå, så det er absolutt viktig at vi bruker dette til vår fordel. For å kunne løse problemet som en growth hacker må man kunne se hvor problemet har oppstått (eksempelvis hvor du mister kunder) og ta grep som løser problemet og reduserer problemets omfang til det minimal. Til dette hører det at du må teste forskjellige løsninger; husk å starte i det små, og se om det gjør noen endringer i kundereisen og/eller oppførselen til kunden. Med andre ord, så tester og feiler man helt til man finner den løsningen som øker kundetallet, konvertering til salg, og profitabiliteten. Derfor må man tilegne seg som mye kunnskap om kundene sine; hvor og hvem de er. Med så mye data tilgjengelig i alle kanaler der bedrifter annonserer og markedsfører sitt produkt eller sin tjeneste er det derfor bemerkelsesverdig (med negativt fortegn) hvorfor noen fortsatt velger å fatte avgjørelser basert på magefølelsen fremfor data.

Hvordan bli en Growth hacker?

  • Er du nysgjerrig? Growth hacking handler om å lære og forstå data og teknologi, koding, og hvordan lese analyser og data som man henter fra en masse forskjellige analytiske verktøy.
  • Du har et produkt eller en bedrift som folk er interessert i og som du kan tjene penger på i det lange løp. Uten dette vil growth hacking være forgjeves.
  • Du vet hvem kundene dine er, og hvem som ønsker å kjøpe det du selger, helt på personnivå. Hva slags interesser har de og hvordan handler de er på internett?
  • Du må ha kunnskap om google analytics og andre verktøy for å oppnå målbare resultater.

Kilder:

Én kommentar

  • Frida

    Du har skrevet et godt, utfyllende og informativt innlegg her! Jeg liker hvordan du bruker punkter for å bryte opp teksten. Det som er viktig med temaet du har, er at teksten blir fordelt på et veldig lite område, så det kan være lurt å bryte opp i flere avsnitt og bruke flere underoverskrifter. Det er fordi avsnittene fort kan se veldig lange ut.

    Bra jobba 😀

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *