Uncategorized

Digital markedsføringsstrategi

Dette blogginnlegget er skrevet i samarbeid med Hanna Stubberud og Annaline Nielsen Dahl.

Svært mange store og små bedrifter har ikke definert en digital markedsføringsstrategi. Utviklingen i samfunnet og teknologien har lenge pekt i retning v at bedriftens tilstedeværelse i digitale kanaler er essensielt for å overleve i dagens marked. Så ble verden rammet av en pandemi, og bedrifter som tidligere har brukt den største delen av markedsføringsbudsjettet på tradisjonelle plattformer prøver desperat å forstå hva som skal til for å lykkes online. i dette innlegget skal jeg forklare hva en digital markedsføringsstrategi er og hva som er viktig å ta med for at den skal bli så effektiv som mulig.

Bilde tatt fra Unsplash

Strategi

For at dette skal bli lettest å forklare, begynner jeg å forklare hva en strategi er. En strategi er selve veien til målet. For å lage en god strategi må man vite hvor man er og hvor man skal. Videre må man definere hvordan man skal nå målene; fordele de ressursene man har slik at man når målene, definere strategier slik at man oppfattes som konkurransedyktige, og utvikle en plan for utviklingen av organisasjonen. Det hele handler om hva du må gjøre for å, på best mulig måte, oppnå de målene som er satt, i forhold til den situasjonen du er i nå. I korte trekk handler strategi om å planlegge veien fremover, og legge planer på når og hvor markedsføring skal skje, som jeg skal gå litt videre inn på i neste avsnitt.

Markedsføring

Markedsføring er relativt greit og forstå og handler for det meste om å dirigere varer og tjenester fra produksjon til forbrukeren. Med det sagt er markedsførerens hovedoppgave å utvikle, promotere og levere varer og tjenester til en kundegruppe, enten disse er forbrukere, næringsliv, offentlig forvaltning eller liknende. I markedsføring står begrepene, bytte, transaksjoner, og relasjon svært sentralt, samt strategi som ligger tett opp til markedsføring. Dette er fordi strategi som tidligere nevnt handler om å planlegge, og for at markedsføringen skal ha noe som helst nytte og gevinst er det svært viktig å planlegge den prosessen med en god strategi.

Digital

Digital markedsføringsstrategi er en kanal strategi, det er rett og slett ikke mer komplisert en det. Det digitale er bare en av mange kanaler vi kan velge mellom når vi skal legge en strategi på hvordan man skal markedsføre noe. Med digital markedsføringsstrategi velger man å markedsføre i digitale kanaler, som på mange måter er mer fordelsrikt enn tradisjonell markedsføring på analoge kanaler. Når man legger opp en markedsføringsstrategi på digitale kanaler får man muligheten til å nå ut til et mye større publikum. Dette spesielt med tanke på geografiske rammer, kan være veldig kostnadseffektivt dersom man bruker det riktig. Når det er sagt er det også lettere å følge kunden i kjøpsreisen, utvikle markedsføringen, forberede den og analysere den. Selvom digital markedsføring kommer med utrolig mange fordeler i forhold til tradisjonell markedsføringen er digitale plattformer kontinuerlig i utvikling og det krever en tilpasningsdyktighet og gode analyse verktøy på hvordan man best mulig kan bruke de digitale kanalene til sin fordel.

Alt i ett

Nå som vi er godt kjent med digital markedsføringsstrategi, Skal vi se litt nærmere på hva som er viktig å ha med i en slik strategi. Nedenfor er det lagt opp 7 punkter på hva man burde ha med i en digital markedsføringsstrategi:

 1. Kjennskap til målgruppen

For å kunne oppnå best mulig effekt av markedsføringen er det viktig at man blir kjent med målgruppen og finner ut hvilke kanaler målgruppen bruker, hvordan de bruker de kanalene og hvordan du da er nødt til å bruke de kanalene til din fordel.

 • Tilpasse seg etter målgruppen

I dagens samfunn er det vanskelig å bli sett i alt støyet som finnes på digitale kanaler. Derfor gjelder det å engasjere målgruppen og finne ut hva de ser etter når de ser ut etter det, og ikke minst, bli kjent med målgruppen din, som jeg nevnte ovenfor.

 • God visuell kommunikasjon

Valg av bilder og grafikk har veldig mye å si i markedsføringen din. Det påvirker målgruppen utrolig mye, og om du klarer å oppnå «call to action» – altså handlingen du ønsker at målgruppen din skal gjøre. Den visuelle kommunikasjonen – bildene og grafikk – bør absolutt stå i stil med merkevaren, og det du «selger». Det bør fremstå profesjonelt og gjerne med god kvalitet på det du legger ut.

 •  Epost markedsføring

Dette konseptet har vokst veldig med årene. Nå har man muligheten til å legge inn epost adressen sin på alle nettsider for å oppnå en fordel, enten de kommer i rabatter, nyhetsbrev, eller en gratis prøve periode eller annet. For bedriften som tilbyr dette kommer det masse fordeler med å samle inn masse epost adresser av de som registrerer deg. Da får man muligheten til å komme nærmere dem og påvirke hvordan de tenker og handler videre.

 • Tilpasningsdyktighet.

Tidligere nevnte jeg at dersom man skal markedsføre på digitale kanaler, er man nødt til å vøre tilpasningsdyktighet fordi teknologien er i kontinuerlig utvikling. Facebook har lenge vært en av de største sosiale mediene, noe det på mange måter fortsatt er, men folk er ikke like aktive på den kanalen. Derfor vil ikke facebook gi de beste resultatene dersom man markedsfører på facebook og målgruppen har flyttet seg til tiktok. Videre er det svært viktig at man tilpasser nettsteder, og butikker, slik at det er mobilvenlig, fordi mye av trafikken på internett og sosiale medier foregår på mobilen.

 • Nettside

Nettstedet ditt er det viktigste. Du kan ha kjempe profesjonelle og brukervennlige sosiale medier profiler, engasjerende markedsføringstiltak, men dersom potensielle kunder går videre til nettsiden din, og det er dårlig opplastning, kjedelig design eller vanskelig og navigere seg fram til dit man vil, vil ikke kunden fullføre «call to action» og mest sannsynlig gå videre uten å komme tilbake.

 •  Søkemotoroptimalisering

Søkemotoroptimalisering er et verktøy alle burde bli kjent med å bruke til sin fordel. Det handler om å hjelpe brukeren til å finne fram til deg, når brukeren søker etter noe på internett. Det gjelder å havne i det øverste treffene på google, dersom noen søker etter det du tilbyr. Mange vet ikke helt hvordan dette fungerer og hvor viktig dette faktisk er, men det er som nevnt utrolig viktig å klare å skille seg ut og engasjerende i alt støyet som finnes på internett i dag, og derfor kan søkemotoroptimalisering hjelpe deg et stykke på veien.

SOSTAC

Eget bilde tatt av PR Smith’s SOSTAC ® Planning framework, fra Digital Marketing skrevet av Dave Chaffey og Fiona Ellis-Chadwick

SOSTAC er et rammeverk for en digital markedsføringsstrategi, og er den strategien jeg er mest kjent med. Den tar for seg alle de forskjellige punktene man burde ha med i en digital strategi og er lett å organisere.

 • Situation: går ut på å definere hvor vi er nå? Det begynner med å gjøre en situasjonsanalyse på hvor vi befinner oss nå. Dette kan man gjøre ved å se på både mikro og makro omgivelsene til virksomheten, i en SWOT analyse.
 • Objectives: handler om hvor vi vil, og hva er målene våre. Objectives er ofte basert på de 5 S’ene; Sell, Serve, Speak, Save og Sizzle.
 • Strategy: tar for seg strategiformulering i form av; marked og produktstrategi, inntektsmodell, målgruppe strategi, posisjonering og differensiering strategi, sosiale media strategi, distrubsjonsstrategi, online kommunikasjons mix, budsjett og organisering.
 • Tactics: handler om hvordan kommer vi dit vi ønsker, ved hjelp av markedsmixen, og en handlingsplan.
 • Action: handler om å gjennomføre handlingsplanen best mulig, hvem skal gjøre hva, når?
 • Control: innebærer hvordan man skal måle resultatene og den situasjonen man er i etter man har gjennomført en digital markedsstrategi. Det er utrolig mange verktøy man kan bruke til dette, og det er mye man må lære seg, men på mange måter er dette et av de viktigste punktene fordi dette hjelper deg videre til å se på hva som funker og hva som ikke funker og hjelper deg til å oppnå bedre resultater til neste gang.

Dersom du ønsker å lese videre på SOSTAC modellen som PR Smith utviklet på 1990 – tallet har jeg fått mange utrolig gode tips fra selveste PR Smith, som du finner nedenfor:

SOSTAC® Video (4 mins from PR Smith) http://www.PRSmith.org/SOSTAC
SOSTAC® Video (3 mins from PR Smith) https://youtu.be/ZdTw3BjJMIc
Blog Posts & Videos
SOSTAC® Blog (from PR Smith) http://www.PRSmith.org/blog
Videos & Blog Posts Relevant to each Section of SOSTAC® https://tinyurl.com/runy4st
Social Media Groups
SOSTAC® Groups are also on Facebook & Linkedin
SOSTAC® Instagram https://www.instagram.com/sostac_planning/
Courses & Qualifications
SOSTAC® Course (60 mins videos from PR Smith) – online Udemy course https://www.udemy.com/_sostac_plan/
SOSTAC® Certified Planner (20 hours) – online course http://www.SOSTAC.org
SOSTAC® Workshops and Webinars https://prsmith.org/training/
Books
SOSTAC® Guide to your Perfect Digital Marketing Plan (book) http://tinyurl.com/qe79473
Digital Marketing Excellence (Chaffey & Smith) 5th ed. http://www.PRSmith.org/books
Marketing Communications (Smith & Zook) 7th ed. http://www.PRSmith.org/books

Kilder:

https://tenkdigitalt.no/blog/digital-markedsforingstrategi/?fbclid=IwAR3j3uybJGfo8LHiLuAdReveTJ5waXTDXzVxsva4gt3H_ojob4wgb2fBlB0

https://snl.no/markedsf%C3%B8ring

http://www.PRSmith.org/blog

Video: http://www.PRSmith.org/SOSTAC

3 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *